Dzisiaj jest: 19 marca 2019
Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub  smartphonie  podczas  gdy  odwiedzasz  różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • utma - cookie używane przez Google Analytics
 • tumb - cookie używane przez Google Analytics
 • utmc - cookie używane przez Google Analytics
 • utmz - cookie używane przez Google Analytics
W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:
 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „analityczne” wykorzystywane aby  zrozumieć,  usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.
Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Historia

Placówka Bankowa w Ruścu datuje swoje założenie w dniu 19 maja 1962r. jako Kasa Spółdzielcza.
Na zebraniu założycielskim powołano:

Zarząd Spółdzielni w następującym składzie:

 • Józef Śliwiński - Prezes Zarządu
 • Tadeusz Śliwiński - Członek Zarządu
 • Henryk Mielczarek - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej weszli:

 • Adam Pacholak - Przewodniczący
 • Stanisław Wlazłowksi - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Roszczyk - Sekretarz
 • Franciszek Uryszek - Członek
 • Jan Gulczyński - Członek
 • Antoni Łudczak - Członek
 • Stanisław Płuciennik - Członek
 • Józef Kryczka - Członek
 • Stanisław Ogrodniczak - Członek

Nowo powstałą Kasą kierował Stefan Cywiński.

W 1967r. Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy. W 1974r. podjęto decyzję o budowie nowej siedziby Banku. W dniu 8 grudnia 1978r. rozpoczęto pracę w nowym obiekcie położonym przy ul. Wieluńskiej 42. Funkcję Dyrektora piastowała Pani Irena Popławska, Główną księgową była Pani Barbara Łuźniak.

W skład Zarządu weszli:

 • Franciszek Uryszek - Prezes Zarządu
 • Józef Śliwiński - Członek Zarządu
 • Stefania Siwiaszczyk - Członek Zarządu

Radę Banku reprezentowali

 • Helena Drzazga - Przewodnicząca Rady
 • Józef Stępień - Z-ca Przewodniczącej
 • Bolesław Kamieniak - Sekretarz
 • Józef Duszkowski - Członek
 • Weronika Szadkowska - Członek
 • Jerzy Płuciennik - Członek
 • Janina Szymańska - Członek
 • Anna Pluskota - Członek
 • Stanisław Grzejdziak - Członek
 • Henryk Chwałowski - Członek
 • Pelagia Ciężka - Członek

Szeroki dostęp do tanich preferencyjnych kredytów przyczynił się do istotnego wzrostu obrotów i poprawy rentowności banku. Bank Spółdzielczy w Ruścu obsługiwał gminę Rusiec posiadającą zarejestrowanych 1235 gospodarstw rolnych działających na obszarze 9,973 ha. Stan członków Banku przed zmianami organizacyjnymi wynosił 691 osób na ogólną kwotę funduszu udziałowego 85.300,00 zł.

Następny skład organów statutowych Banku przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza:

 • Helena Drzazga - Przewodnicząca Rady
 • Zygmunt Sekieta - Z-ca Przewodniczącej
 • Jadwiga Brzozowska - Sekretarz
 • Piotr Frysiak - Członek
 • Bolesaw Gajda - Członek
 • Tadeusz Brożyna - Członek
 • Stefan Pilarczyk - Członek
 • Bronisław Smolarek - Członek
 • Józef Szadkowski - Członek
 • Kazimierz Wlazłowski - Członek
 • Stanisław Rogalewicz - Członek
 • Zdzisław Moszyński - Członek

W 1997 r. Rada powołała Zarząd w składzie:

 • Barbara Łuźniak - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Rudzka - Członek Zarządu
 • Barbara Kociuga - Członek Zarządu
 • Zbigniew Borek - Członek Zarządu
 • Wacław Dana - Członek Zarządu

W wyniku zmian ustawy Prawo Bankowe obligującej Banki Spółdzielcze do osiągnięcia wyższych funduszy własnych, Bank Spółdzielczy w Ruścu wraz z Bankiem Spółdzielczym w Kiełczygłowie i Mokrsku podpisali deklarację intencji w oparciu, o którą powstała nowa forma kapitałowo - organizacyjna łącząca te placówki bankowe odpowiednio: w październiku 1999 r. z BS Kiełczygłów i w listopadzie 1999 r. z BS Mokrsko.

W skład nowego Zarządu weszli:

 • Barbara Łuźniak - Prezes Zarządu
 • Wacław Leszczyński - Z-ca Prezesa
 • Teodora Kaczmarek - Z-ca Prezesa
 • Wacław Dana - Członek Zarządu
 • Zbigniew Borek - Członek Zarządu

a w skład Rady Nadzorczej weszli:

 • Cezary Gabryjączyk - Przewodniczący
 • Helena Drzazga - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Strózik - Sekretarz Rady
 • Zygmunt Sekieta - Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Kazimierz Kędzia - Członek, Z-ca Prezesa Komisji Rewizyjnej
 • Euzebiusz Kotys - Członek, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Bolesław Gajda - Członek

Skład Rady Nadzorczej do marca 2012 roku.

 • Euzebiusz Kotyś – Przewodniczący Rady
 • Kazimierz Kędzia - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Strózik - Sekretarz
 • Paweł Brożyna - Członek Rady
 • Ryszard Trojanowski - Członek Rady
 • Jan Kaźmierczak - Członek Rady
 • Janusz Gaik - Członek Rady
 • Maciej Pacholak - Członek Rady
 • Jerzy Korczewski - Członek Rady

Skład Rady Nadzorczej do kwietnia 2016 roku przedstawiał się w sposób następujący:

 • Euzebiusz Kotyś – Przewodniczący Rady
 • Ryszard Trojanowski – Z-ca Przewodniczącego
 • Kazimierz Kędzia - Sekretarz
 • Stanisław Strózik – Członek Rady
 • Henryk Dzbik - Członek Rady
 • Jan Kaźmierczak - Członek Rady
 • Janusz Gaik - Członek Rady
 • Maciej Pacholak - Członek Rady
 • Zbigniew Szkudlarek - Członek Rady

natomiast w skład Zarządu Banku weszli:

 • Barbara Kociuga – Prezes Zarządu
 • Bożena Bednarek - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 • Tomasz Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Elżbieta Rudzka - Członek Zarządu

Od momentu połączenia Bank Spółdzielczy w Ruścu zanotował bardzo dobre wyniki finansowe. Fundusz udziałowy Banku wynosił według stanu na 31.12.2015 roku – 692.600,00 zł i 4115 członków, a fundusze własne razem – 7.232.377,00 zł

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • concordia ubezpieczenia
 • Novum1
 • inkom